Skip to main content

Tin tức sự kiện

Diễn đàn Tuổi trẻ phường Châu Phú B tự hào truyền thống tiếp bước cha ông
Ngày 26/2/2024, Phường đoàn Châu Phú B kết hợp Ban chỉ huy quân sự phường tổ chức diễn đàn Tuổi trẻ phường Châu Phú B tự hào truyền thống tiếp bước cha ông năm 2024.
Phường Châu Phú B nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8
Trong 2 ngày, 14 và 15/1/2024, Đảng ủy phường Châu Phú B tổ chức 3 lớp nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ.
Uỷ ban Mặt trận phường Châu Phú B tổng kết công tác Mặt trận năm 2023
Ngày 11/1/2024, Ban Thường trực UBMTTQVN phường Châu Phú B tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2023 và đề ra chương trình hành động năm 2024. Đồng thời hiệp thương bổ sung Ủy viên, chức danh chủ tịch UBMTTQVN phường nhiệm kì 2019 – 2024. ông Phạm Công Đợi – phó chủ tịch UBMTTQVN thành phố đến dự.
Phường Châu Phú B vận động, hỗ trợ hộ dân xử lý rác thải, phế liệu
Ngày 10/1/2024, phường Châu Phú B tuyên truyền vận động, hỗ trợ hộ dân xử lý rác thải, phế liệu tại hộ Bà Lâm Thị Tú Nga, tổ 13, khóm Châu Long 5, phường Châu Phú B

Nông nghiệp - Nông thôn

Sản phẩm địa phương