Skip to main content

Công bố người phát ngôn

Thông tin người phát ngôn

  • Họ và tên: Nguyễn Quốc Nghi
  • Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường
  • SĐT: 0944 373 730
  • Email: nqnghi@angiang.gov.vn