Skip to main content

Danh sách cán bộ, công chức

DANH SÁCH

Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và 14 khóm phường Châu Phú B

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI
I. Cán bộ
1 Nguyễn Quốc Nghi Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường 0944373730
2 Phan Thị Minh Hiếu Phó Bí thư Đảng ủy phường 0975681979
3 Võ Bửu Thảo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường 0918111432
4 Huỳnh Thanh Sơn Phó Chủ tịch UBND phường 0913966335
5 Đặng Thị Lan Phó Chủ tịch UBND phường 0832337171
6 Huỳnh Mộc Khải Phó Chủ tịch HĐND phường 0857447755
7 Nguyễn Phi Hùng Chỉ huy trưởng BCH Quân sự phường 0939747352
8 Nguyễn Thị Ngọc Giàu Bí thư ĐTNCS Hồ Chí Minh phường 0355888650
9 Phạm Thị Thế Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 0985220174
10 Phan Văn Thẩn Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường 0963444552
11 Võ Phương Nam Chủ tịch Hội Nông dân phường 0388002559
II. Công chức
1 Nguyễn Trúc Duyên Văn phòng - Thống kê 0919482384
2 Võ Bửu Khoa Văn phòng - Thống kê 0907669876
3 Nguyễn Thị Kim Trang Tư pháp - Hộ tịch (phụ trách Tư pháp) 0907208172
4 Huỳnh Lê Hồng Sơn Tư pháp - Hộ tịch (phụ trách Hộ tịch) 0917300309
5 Lâm Văn Nghĩa Địa chính - Môi trường 0918663809
6 Phan Thành Tín Xây dựng - Đô thị 0919101084
7 Nguyễn Thị Thanh Hồng Tài chính - Kế toán 0839094747
8 Dương Thị Trúc Phương Tài chính - Kế toán 0939525312
9 Huỳnh Quang Sang Văn hóa - Xã hội 0949887669
III. Người hoạt động không chuyên trách
1 Nguyễn Minh Phương Phụ trách Văn phòng Đảng ủy 0944392492
2 Trần Thúy Oanh Phụ trách Công tác Xây dựng Đảng 0967260861
3 Phạm Hoàng Lộc Phó Chủ tịch UBMTTQVN phường 0989735077
4 Trần Thị Thanh Tuyền Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 0944145350
5 Lê Thị Ngọc Bích Phụ trách Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ 0983918972
6 Dương Như Tiên Phụ trách Kinh tế - Kế hoạch 0832797949
7 Phạm Thị Hồng Thảo Phụ trách Xóa đói Giảm nghèo - Gia đình Trẻ em 0986187178
8 Nguyễn Công Toàn Phụ trách Giao thông - Thủy lợi 0972181153
9 Nguyễn Thị Yến Nhi Phụ trách Giao thông - Thủy lợi 0989937973
10 Nguyễn Lê Thanh Ngân Phụ trách Đài truyền thanh - Quản lý Nhà văn hóa 0913802128
11 Ngô Hoàng Thanh Tùng Phụ trách Trật tự - Đô thị 0888322442
12 Nguyễn Văn Vũ Chỉ huy phó BCH Quân sự phường 0968668311
13 Lê Nhật Trung Chỉ huy phó BCH Quân sự phường 0865243113
IV. Các khóm
1 Nguyễn Trường Sơn Bí thư Chi bộ - Trưởng khóm Châu Long 2 0985833515
2 Nguyễn Quốc Cường Phó Trưởng khóm Châu Long 2 0969933255
3 Phan Lý Ngọc Ánh Trưởng ban công tác Mặt trận khóm Châu Long 2 0921628363
4 Đoàn Minh Hải Bí thư Chi bộ - Trưởng khóm Châu Long 3 0917254508
5 Huỳnh Quốc Huy Phó Trưởng khóm Châu Long 3 0914713559
6 Nguyễn Đào Ngọc Châu Trưởng ban công tác Mặt trận khóm Châu Long 3 0949840004
7 Nguyễn Thị Lan Thanh Bí thư Chi bộ - Trưởng khóm Châu Long 4 0982671114
8 La Hoàng Thân Phó Trưởng khóm Châu Long 4 0384984837
9 Lê Thị Hoàng Trang Trưởng ban công tác Mặt trận khóm Châu Long 4 0989908310
10 Nguyễn Thị Yến Nhi Bí thư Chi bộ - Trưởng khóm Châu Long 5 0974555425
11 Nguyễn Phú Huy Phó Trưởng khóm Châu Long 5 0377725430
12 Vũ Thị Ngọc Giàu Trưởng ban công tác Mặt trận khóm Châu Long 5 0942529752
13 Lê Tấn Phúc Bí thư Chi bộ - Trưởng khóm Châu Long 7 0988470970
14 Trần Minh Tuấn Phó Trưởng khóm Châu Long 7 0963843500
15 Thái Vương Phi Trưởng ban công tác Mặt trận khóm Châu Long 7 0972717619
16 Huỳnh Thị Thu Hà Bí thư Chi bộ - Trưởng khóm Châu Long 8 0902826299
17 Lê Quốc Tiến Phó Trưởng khóm Châu Long 8 0939655750
18 Trần Thị Thanh Tuyền Trưởng ban công tác Mặt trận khóm Châu Long 8 0869893276
19 Huỳnh Ngọc Yến Phương Bí thư Chi bộ - Trưởng khóm Châu Quới 0943432130
20 Lê Văn Sơn Phó Trưởng khóm Châu Quới 0983700270
21 Trương Thị Thu Trang Trưởng ban công tác Mặt trận khóm Châu Quới 0394201991
22 Lưu Kim Chi Bí thư Chi bộ - Trưởng khóm Châu Quới 1 0985233220
23 Nguyễn Trung Trực Phó Trưởng khóm Châu Quới 1 0392613699
24 Lê Thị Kiều Thơ Trưởng ban công tác Mặt trận khóm Châu Quới 1 0918939439
25 Dương Thị Ngọc Ánh Bí thư Chi bộ - Trưởng khóm Châu Quới 2 0794276445
26 Lê Hoàng Khang Phó Trưởng khóm Châu Quới 2 0822321756
27 Huỳnh Thị Kim Ba Trưởng ban công tác Mặt trận khóm Châu Quới 2 0398894753
28 Nguyễn Thị Hồng Việt Bí thư Chi bộ - Trưởng khóm Châu Quới 3 0339574768
29 Lê Trung Tiền Phó Trưởng khóm Châu Quới 3 0918550846
30 Văn Minh Trang Trưởng ban công tác Mặt trận khóm Châu Quới 3 0832128332
31 Lý Hùng Huy Bí thư Chi bộ - Trưởng khóm Châu Thới 0939351381
32 Tăng Đức Cường Phó Trưởng khóm Châu Thới 0939554821
33 Nguyễn Thị Thanh Trúc Trưởng ban công tác Mặt trận khóm Châu Thới 0948860738
34 Nguyễn Huy Hoàng Bí thư Chi bộ - Trưởng khóm Châu Thới 1 0917166650
35 Trương Quốc Bửu Phó Trưởng khóm Châu Thới 1 0763808100
36 Trần Thảo My Trưởng ban công tác Mặt trận khóm Châu Thới 1 0366537765
37 Phạm Quang Vinh Bí thư Chi bộ - Trưởng khóm Châu Thới 2 0972775598
38 Từ Duy An Phó Trưởng khóm Châu Thới 2 0899006895
39 Thái Thị Trúc Linh Trưởng ban công tác Mặt trận khóm Châu Thới 2 0943255513
40 Hứa Thị Chúc Mai Bí thư Chi bộ - Trưởng khóm Châu Thới 3 0839993367
41 Phạm Minh Trí Phó Trưởng khóm Châu Thới 3 0343702050
42 Huỳnh Thị Xuân Uyên Trưởng ban công tác Mặt trận khóm Châu Thới 3 0799696776