Skip to main content

Uỷ ban Mặt trận phường Châu Phú B tổng kết công tác Mặt trận năm 2023

Ngày 11/1/2024, Ban Thường trực UBMTTQVN phường Châu Phú B tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2023 và đề ra chương trình hành động năm 2024. Đồng thời hiệp thương bổ sung Ủy viên, chức danh chủ tịch UBMTTQVN phường nhiệm kì 2019 – 2024. ông Phạm Công Đợi – phó chủ tịch UBMTTQVN thành phố đến dự.
Subscribe to Tin tức sự kiện