Skip to main content

Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Châu Phú B lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029

     Sáng ngày 19/3/2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Châu Phú B tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đến dự có ông Huỳnh Chí Oanh - Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam thành phố Châu Đốc và 83 Đại biểu tham dự Đại hội.

hình ảnh

     Qua 5 năm triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Châu Phú B nhiệm kỳ 2019 - 2024 đạt nhiều kết quả quan trọng. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phát huy vai trò vận động, tập hợp, đoàn kết đông đảo các tầng lớp Nhân dân, động viên Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do UBMTTQ các cấp phát động; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

     Hằng năm, MTTQ phường hướng dẫn các Ban công tác Mặt trận khóm tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường còn chủ động phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội; tập trung thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong nhiệm kỳ MTTQVN phường phối hợp vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm các cơ sở tôn giáo trong và ngoài địa bàn phường ủng hộ trên 3,6 tỷ đồng, Vận động “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa” được 140 triệu đồng, xây dựng 67 căn nhà tình nghĩa, 67 căn nhà đại đoàn kết, cấp phát quà trên 18 ngàn lượt người, trao tặng 233 thẻ bảo hiểm y tế…với tổng số tiền trên 9,4 tỷ đồng; xây dựng 39 công trình với tổng kinh phí trên 6,2 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 5,5 tỷ đồng. Mặt trận tổ quốc đã kêu gọi Nhân dân ủng hộ nguồn lực phòng, chống dịch COVID-19 với tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng.

     Các phong trào thi đua của các tổ chức thành viên ngày càng hiệu quả, Công tác giám sát, phản biện xã hội được quan tâm. Trong nhiệm kỳ, MTTQ đã chủ trì tổ chức được 14 cuộc giám sát; phối hợp tham gia 24 cuộc giám sát những vấn đề mà Nhân dân và cử tri quan tâm, được dư luận Nhân dân ủng hộ và ghi nhận.

     Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban MTTQ phường nhiệm kỳ 2019 - 2024, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2024 – 2029 với 6 chương trình hành động cụ thể.

     Với chủ đề “Đổi mới - Đoàn kết - Dân chủ - Văn minh”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 45 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Châu Phú B khóa X, nhiệm kỳ 2024 – 2029, với cơ cấu thành phần đa dạng các lĩnh vực, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, là hình ảnh tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời cử ông Nguyễn Minh Phương giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Châu Phú B nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 19 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Châu Đốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ông Nguyễn Minh Phương giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Châu Phú B nhiệm kỳ 2024 - 2029hình ảnhhình ảnh

  Dịp này UBND phường Châu Phú B Khen thưởng cho 2 tập thể và 7 cá nhân hoàn thành xuất sắc trong công tác Mặt trận, nhiệm kỳ 2019 -2024.

TH: Thanh Ngân