Skip to main content

Đảng ủy phường Châu Phú B tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ phường lần thứ 52

     Sáng ngày 27/11/2023, Đảng ủy phường Châu Phú B tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ phường lần thứ 52 khóa X, nhiệm kỳ 2020 – 2025, để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 11 và triển khai nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tháng 12 năm 2023.

     Trong tháng 11 năm 2023, việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đã được BCH Đảng bộ triển khai thực hiện đồng bộ. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ, sản xuất nông nghiệp phường phát triển ổn định.Tổng thu ngân sách từ đầu năm đến nay 11.607.966.676/9.393.000.000 đồng, đạt 123,6% kế hoạch.Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách an sinh xã hội; lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa tiếp tục được quan tâm đúng mức; Thoát 7/7 hộ nghèo đạt tỷ lệ 100% chỉ tiêu, thoát 38/20 hộ cận nghèo đạt tỷ lệ 190% so với chỉ tiêu; chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên người. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật. Công tác chỉnh trang, sắp xếp trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn được triển khai thực hiện kịp thời.Tăng cường công tác giám sát và xử lý các trường hợp vi phạm về xây dựng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

     Đồng thời, tiếp tục chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 với 08/08 chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc. Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị. 

     Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận và đưa ra ý kiến, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong tháng 12 với quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023.

TH: Châu Pha