Skip to main content

Hội cựu chiến binh phường Châu Phú B tổng kết công tác Hội năm 2023

Hội cựu chiến binh phường Châu Phú B tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2023 và quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội năm 2024.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và của hội cấp trên, năm 2023 hội CCB phường Châu Phú B đã đoàn kết, chủ động triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hội. Trong đó, nổi bật là phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo. Hội đã thành lập được 8 tổ góp vốn xoay vòng để giúp đỡ hội viên làm kinh tế, 1hội viên nhận từ 5 đến 20 triệu đồng/tháng. Trong năm đã giúp trên 100 hội viên có vốn mua bán. Ngoài ra Hội đã khai thác 627 triệu đồng nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội giải quyết cho 21 hội viên vay để sản xuất kinh doanh. Đồng thời tạo công ăn việc làm cho trên 70 lao động do cán bộ hội viên CCB làm chủ các cơ sở; nhờ đó, đời sống của gia đình hội viên không ngừng được nâng lên.

Hội Luôn đổi mới phương thức hoạt động, tập hợp, thu hút hội viên gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, đã tích cực tham gia tốt các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, của Hội; quan tâm công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác an sinh xã hội; giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ… Trong năm tổ chức 5 đợt ra quân vệ sinh môi trường; trao tặng 87 phần quà cho cán bộ, hội viên; 100% hội viên tham gia BHYT.

 Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, Năm 2023 Hội CCB phường Châu Phú B đạt danh hiệu “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 14/14 chi hội đạt trong sạch vững mạnh, 100% gia đình hội viên CCB đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 100% hội viên đạt danh hiệu hội viên “ CCB gương mẫu”.

Dịp này UBND phường Châu Phú B khen thưởng cho 5 tập thể và 8 cá nhân đạt thành tích trong công tác Hội Cựu chiến binh phường năm 2023.

Thanh Ngân