Skip to main content

Hội nghị ban chấp hành đảng bộ phường Châu Phú B lần thứ 47

Sáng ngày 24/7/2023, Đảng ủy phường Châu Phú B tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ phường lần thứ 47 khóa X, nhiệm kỳ 2020 – 2025, để kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 7 và triển khai nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tháng 8 năm 2023.

1

Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: Quang Sang)

Trong tháng qua, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Châu Phú B đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm và cơ bản hoàn thành những nhiệm vụ đề ra. Trong đó, thu ngân sách trên địa bàn lũy kế đạt đạt 81,1% kế hoạch; Lĩnh vực thương mại, dịch vụ, sản xuất nông nghiệp phường phát triển ổn định. Công tác quản lý đô thị, đất đai được triển khai thực hiện có hiệu quả, phường đã duy trì và ra quân lập lại trật tự đô thị, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Các chính sách về an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ và kịp thời; Triển khai chương trình tiếp bước đến trường phối hợp với Hội Khuyến học phường vận động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong năm học mới. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác quân sự địa phương cơ bản ổn định, không có vụ việc phức tạp xảy ra. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo được quan tâm giải quyết kịp thời.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Công tác tổ chức, cán bộ, kiểm tra giám sát luôn được Đảng bộ phường chú trọng thực hiện; Từ đầu năm đến nay kiểm tra, giám sát 4/8 chi bộ đạt 50% kế hoạch; Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, ngày càng hiệu quả.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, đánh giá những hạn chế và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm sẽ thực hiện trong thời gian tới: Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách nhà nước; Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; Quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, trọng tâm là thực hiện duy trì và ra quân lập trật tự đô thị. tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân trong việc tham gia BHYT.

Th: Châu Pha