Skip to main content

Phường Châu Phú B vận động, hỗ trợ hộ dân xử lý rác thải, phế liệu

     Phường Châu Phú B tuyên truyền vận động, hỗ trợ hộ dân xử lý rác thải, phế liệu tại hộ Bà Lâm Thị Tú Nga, tổ 13, khóm Châu Long 5, phường Châu Phú B

     Thời gian qua tại hộ Bà Lâm Thị Tú Nga, tổ 13, khóm Châu Long 5, phường Châu Phú B chứa nhiều rác thải, phế liệu, gây lo ngại và ảnh hưởng cuộc sống người dân xung quanh.Trước thực trạng nêu trên, để đảm an toàn phòng chống cháy nổ, bảo đảm môi trường, không làm ảnh hưởng tới cuộc sống người dân.UBND phường Châu Phú B đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp ban khóm Châu Long 5 đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến hộ bà Lâm Thị Tú Nga, nâng cao ý thức phòng, chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh môi trường. Đồng thời các lực lượng đã hỗ trợ dọn dẹp, thu gom, xử lí toàn bộ rác thải, phế liệu tại hộ bà Lâm Thị Tú Nga, tổ 13, khóm Châu Long 5, phường Châu Phú B.

hình ảnh

     Lượm phế liệu là kế mưu sinh của một số người có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, sự hiện diện của rác thải, phế liệu ở nơi tập trung đông dân, khiến cư dân bất an, bởi tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm môi trường, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân sống quanh khu vực.

     Người dân cần nâng cao ý thức và nhận thức không chứa rác thải, phế liệu gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị tại các khu dân cư; cần tích cực trang bị kiến thức, thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy…để bảo vệ sức khỏe, tính mạng, tài sản của bản thân, gia đình và cộng đồng.

TH: Thanh Ngân