Skip to main content

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh đến trao đổi kinh nghiệm về mô hình chăm sóc thay thế tại địa bàn phường Châu Phú B

     Ngày 15/3/2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang phối hợp UBND thành phố Châu Đốc tiếp đoàn đại biều Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh do ông Vũ Quang Trực - Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh làm trưởng đoàn đến trao đổi kinh nghiệm về mô hình chăm sóc thay thế tại địa bàn phường Châu Phú B.Tiếp và làm việc với đoàn có lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang và lãnh đạo địa phương.

hình ảnh

     Tại buổi làm việc, đại diện Lãnh đạo hai đơn vị đã trao đổi, giới thiệu khái quát về đặc điểm tình hình của địa phương. Đồng thời nêu lên những kêt quả đạt được trong quá trình triển khai mô hình chăm sóc thay thế. Trong đó chú trọng trao đổi chia sẽ những kinh nghiệm thực tiễn, tìm ra cách làm hay, tính đổi mới, sáng tạo có hiệu quả trong thực hiện mô hình “ kết nối, chuyển gửi, tìm gia đình chăm sóc thay thế cho các đối tượng trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” tại địa phương.

     Thông qua buổi trao đổi kinh nghiệm, giúp cho các đơn vị rút ra được một số kinh nghiệm hay vận dụng vào hoạt động của đơn vị mình .Và đây cũng là dịp để tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa các sở, ngành, đơn vị của 2 địa phương ngày càng thêm gắn bó, tạo sự đoàn kết, bền chặt, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.

TH: Thanh Ngân