Skip to main content

Uỷ ban Mặt trận phường Châu Phú B tổng kết công tác Mặt trận năm 2023

     Ngày 11/1/2024, Ban Thường trực UBMTTQVN phường Châu Phú B tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2023 và đề ra chương trình hành động năm 2024. Đồng thời hiệp thương bổ sung Ủy viên, chức danh chủ tịch UBMTTQVN phường nhiệm kì  2019 – 2024. ông Phạm Công Đợi – phó chủ tịch UBMTTQVN thành phố đến dự.

     Tại hội nghị đã thông qua tờ trình về việc hiệp thương bổ sung Ủy viên và chức danh chủ tịch UBMTTQVN phường khóa IX, nhiệm kì 2019 – 2024 đối với bà Phan Thị Minh Hiếu.  

     Trong năm 2023, MTTQ phường Châu Phú B phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm bắt và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tích cực thực hiện công tác tuyên truyền vận động, tập hợp tăng cường khối đại đoàn kết, thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội, chăm lo cho hộ chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo; thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Trong năm, MTTQ phường đã vận động và tiếp nhận điều chuyển từ Quỹ “Vì Người nghèo” thành phố với số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Kết hợp từ các nguồn vận động, đã xây dựng và sửa chữa 18 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ 15 trường hợp khó khăn đột xuất; trao tặng gần 4.500 suất quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách khó khăn.

     Qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội, hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý - xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền luôn được mặt trận chú trọng và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong năm, MTTQ phường đã chủ trì thực hiện 06 cuộc giám sát; xây dựng và nhân rộng trên 16 mô hình; thực hiện 16 công trình an sinh xã hội với tổng số tiền trên 2,4 tỷ đồng.

hình ảnh

     

hình ảnh

     Dịp này, đã trao tặng giấy khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động của UBMTTQ Việt Nam phường Châu Phú B năm 2023.

TH: Thanh Ngân